RAKINES 2020 SS


Director : Takayuki Oshima

Designer : Tomoyo Yonezawa

Photographer : Hitoshi Tanaka

Make up & Hair : Yasuhiro Fujii